Sídlo prevádzky

STRAŽAN s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Adresa spoločnosti

STRAŽAN s.r.o.
Púpavová 15
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel:     +421 02 492 085 01
Mobil:  +421 903 715 312
Fax:     +421 02 444 606 13

Servisné strediská

Zvolen   +421 911 715 313
Kosice    +421 911 715 143

E-mail: strazan@strazan.sk